Muutosloki

2023

12.11.2023 Lisätty kahlaamoita ja jokien kahlattavuustietoja Muotkatuntureille.
10.11.2023 Lisätty kahlaamoita ja jokien kahlattavuustietoja Muotkatuntureille.
6.11.2023 Lisätty kahlaamoita ja jokien kahlattavuustietoja Muotkatuntureille. Päivitetty kahlaamoita Muotkatuntureilla.
29.10.2023 Lisätty kuvia Käsivarren kahlaamoille.
3.9.2023 Täydennetty Vestojoen vesistön kahlattavuustietoja ja kahlaamoita.
25.8.2023 Lisätty kahlaamo Urtasjoelle. Lisätty mahdollisia kahlaamoita Poroenolle ja Vuontisjoelle.
24.8.2023 Lisätty kahlaamoita Pitsusjoelle ja Rommaenon laaksoon. Päivitetty Kaitsajoen ja Vartsajoen kahlattavuustietoja.
22.8.2023 Lisätty kahlaamoita Termisjärven, Valtijoen ja Saddamašjohkan laaksoihin. Päivitetty useita kahlaamotietoja Käsivarressa ja Muotkatuntureilla.
15.7.2023 Lisätty kahlaamo Rommaenolle, Kaskasjoelle ja Peltojoelle.
5.6.2023 Päivitetty maantiesiltojen ylityspaikat käyttämään omia kuvakkeitaan. Lisätty Muotkatuntuntien suurimpien jokien kahlattavuustiedot ja "Postipolun" kahlaamot.
21.3.2023 Lisätty kahlaamoita Urtasjoelle ja Pitsusjoelle. Poistettu mahdollinen kahlaamo Poroenolta. Muutettu Urtasjoen kahlattavuustietoja.
17.2.2023 Lisätty kahlaamoita Poroenolle, Valtijoelle, Siđosjohkalle ja Lätäsenolle.
10.2.2023 Lisätty kahlaamoita Urtasjoelle ja Vuomakasjoelle.
9.2.2023 Päivitetty back-endiä. Lisätty kahlaamo Somasjärvelle. Muutettu Torisenon kahlattavuustietoja.
5.2.2023 Lisätty kahlaamoita Meekonlaaksoon, Urtaslaaksoon ja Kaskasjoelle. Muutettu Pitsijoen ja Kaskasjoen kahlattavuustietoja.
2.2.2023 Lisätty kahlaamoita Rommaenolle ja Poroenolle. Poistettu mahdollinen kahlaamo Lätäsenolta (Kuollutniva).
27.1.2023 Ensimmäinen julkinen testikäyttöversio. Sisältää käytännössä kaikki Käsivarren joet ja olennaiset kahluupaikat.