Merkkien selite

Vesistöt

Kaikki pikkupuroja suuremmat vesistöt on esitetty kartan päällä viivaelementteinä. Vesistön nimen saa selville klikkaamalla vesistöä. Vesistöt on jaettu kolmeen kategoriaan niiden ominaisuuksien mukaan:

Vaaleanvihreällä on esitetty ne vesistöt, jotka ovat suurimmilta osiltaan ylitettävissä vedenpitävillä keskivartisilla vaelluskengillä. Vesistö on yli puolet matkastaan joko hyvin kapea, matala, tai sen voi ylittää kiviä pitkin.

Tummanturkoosilla on esitetty ne vesistöt, jotka ovat suurimmilta osiltaan kahlattavissa. Vettä on kevättulvien jälkeisenä aikana alle haarovälin yli puolet matkasta ja virta on maltillinen. Kahluupaikkaa ei joudu etsimään kohtuuttoman pitkää matkaa.

Oranssilla on esitetty ne vesistöt, joita ei voi ylittää kahlaamalla kartalle merkittyjä kahluupaikkoja lukuun ottamatta. Vettä on yli haarovälin tai virta on voimakasta. Huomioitavaa on kuitenkin, että kaikkia kahluupaikkoja ei välttämättä vielä löydy sivustolta.

Ylityspaikka

 

Ylityspaikalla tarkoitetaan tällä sivustolla sellaista vesistön kohtaa, josta voi vedenpitävillä keskivartisilla vaelluskengillä kävellä ylitse sukkien kastumatta kevättulvien jälkeisenä aikana. Veden syvyys on siis maksimissaan noin 15 cm. Ylityspaikalla on usein myös kiviä, joita pitkin vesistön ylitys onnistuu kokonaan kuivin jaloin, mutta tämä ei ole ehdoton kriteeri.

Ylläpitäjän itse ylittämien ylityspaikkojen kuvakkeisiin on merkattu vihreä vahvistusmerkki . Näin sivuston käyttäjä voi luottaa kyseisen ylityspaikan tietojen olevan ensikäden tietoja.

Kahlaamo

  

Kahlaamolla tarkoitetaan tällä sivustolla sellaista vesistön kohtaa, jossa vesistön voi ylittää kahlaten rinkka selässä niin, että vettä on korkeintaan haaroväliin asti kevättulvien jälkeisenä aikana. Veden virtauksen pitää myös sallia kahluun suorittaminen, mutta oletusarvoisesti kahlaajalla on käytössään vaellussauvat tai muu tukiväline, jolla vastustaa virran voimaa.

Ylläpitäjän itse kahlaamien kahlaamoiden kuvakkeisiin on merkattu vihreä vahvistusmerkki . Näin sivuston käyttäjä voi luottaa kyseisen kahlaamon tietojen olevan ensikäden tietoja.

Kartalle on lisäksi merkattu mahdollisia kahluupaikkoja. Näiden kuvakkeessa on violetti kysymysmerkki. Mahdolliset kahluupaikat perustuvat ilmakuva-analyysiin ja maastohavaintoihin saman vesistön muilta osilta. Nämä kohdat eivät kuitenkaan välttämättä todellisuudessa täytä yllä mainittuja kahlaamon kriteereitä, joten niihin kannattaa suhtautua riittävällä kriittisyydellä.

Silta

  

Silta tai muu vastaava rakenne, jota pitkin vesistön voi ylittää kuivin jaloin.

Ylläpitäjän itse ylittämien siltojen kuvakkeisiin on merkattu vihreä vahvistusmerkki . Näin sivuston käyttäjä voi luottaa kyseisen ylityspaikan tietojen olevan ensikäden tietoja.

Maantiesillat on merkitty omilla pienemmillä kuvakkeillaan.

Ylitysvene

 

Ylitysvene tai lossi, jonka avulla vesistön voi ylittää kuivin jaloin.

Ylläpitäjän itse käyttämien ylitysveneiden tai lossien kuvakkeisiin on merkattu vihreä vahvistusmerkki . Näin sivuston käyttäjä voi luottaa kyseisen ylityspaikan tietojen olevan ensikäden tietoja.

Huomio

Tätä kuvaketta käytetään paikoissa, joissa voi maastokartan perusteella olettaa löytyvän mahdollisuus ylittää vesistö kahlaten tai kuivin jaloin, mutta näin ei todellisuudessa ole. Esimerkiksi karttaan merkattu polku johtaa joen rantaan molemmilla puolilla jokea samassa paikassa.